Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Cyklostezka

Cyklostezka v Bystřici pod Lopeníkem
Obec Bystřice pod Lopeníkem se rozhodla pro realizaci budování cyklostezky na svém území v listopadu 2004. Během velmi krátké doby byla ve spolupráci se zlínskou Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy připravena žádost o podporu ze SFRB - INTERREG III A, která byla podána 6.1.2005. Velkou výhodou umožňující takovou rychlou přípravu byla skutečnost, že obec vlastnila všechny potřebné pozemky, které navíc v katastru nemovitostí byly vedeny jako komunikace, takže pro budování cyklostezky nemuselo být vyřizováno územní rozhodnutí a stavební povolení. Kdysi tyto pozemky (ještě za 1.republiky) sloužily jako silnice směřující na Starý Hrozenkov. Vzhledem k tomu, že již více než půl století nebyla silnice užívána a také ani udržována, byla značně zdevastovaná, nicméně spodní konstrukční vrstvy byly stále ještě většinou využitelné. Proto je naše cyklostezka nakonec relativně levná akce.
Délka vybudované 3 m široké cyklostezky je 1580 m a při využití stávajícího poměrně kvalitního úseku na hranici bystřického a komenského katastru bude celková délka cca 2 km.

Cyklostezka

Cyklostezka je vybudována na trase bývalé staré cesty směřující od východního okraje obce (horní konec) k váze poblíž kamenolomu Bučník, kde končí katastrální území Bystřice p.Lop. Nedaleko se nachází motorest Rasová, odkud vede silnice do Komně, Bojkovic a Starého Hrozenkova a dále na Slovensko. Od váhy u Bučníku bude třeba dobudovat propojení na silnici 496, aby se cyklisté při putování na Bojkovsko mohli vyhnout silnici I/50. Další předpokládaný úsek by měl pokračovat na Slovensko a přispět tak k podpoře přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Bílé - Biele Karpaty.

V našem regionu je budování cyklostezek zatím v začátcích a dá se říci, že bystřická cyklostezka je první vlaštovkou. Svazek obcí Východní Slovácko ale připravuje postupné budování celé sítě cyklostezek navazujících na sousední mikroregiony. Konkrétně v případě Bystřice p. Lop. to bude úsek k přehradě Ordějov, další úsek povede kolem kapliček v „Kopcoch" k Nezdenicím a třetí cyklostezka propojí Bystřici s Bánovem, přičemž by se měla využít stará neužívaná silnice.

CyklostezkaCílem projektu je zvýšení návštěvnosti a atraktivity obce a celého příhraničního regionu pro cykloturisty i ostatní turisty, což by mohlo vytvořit podmínky pro větší poptávku po službách, např.pohostinských, a tím také podnítit rozšíření drobného podnikání. Turistická sezóna se prodlouží, zvýší se ekonomický význam cestovního ruchu a zlepší technická infrastruktura jako jedna z podmínek pro malé podnikání. Postupně by se pozitivní dopady mohly odrazit i ve větším zájmu o trvalé bydlení v obci.

Stavba byla z velké části financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA:

  • Celkové náklady 1.338.000 Kč
  • Dotace ERDF 1.004.000 Kč 75 %
  • Státní rozpočet 66.000 Kč 5 %
  • Obec 268.000 Kč 20 %

Povrch je z větší části tvořen asfaltovým kobercem s několika odvodňovacími žlaby, v menším úseku je na poměrně zachovalé vozovce proveden asfaltový nástřik se zadrcením. Cyklostezka vede většinou lesem, kde osvětlení není plánováno. Odpočívadlo u cyklostezky bylo vybudováno z vlastních zdrojů obce.

Cyklostazka