Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Turistika

Přírodní rezervace Rasová
Na silniční trase Uherský Brod - Starý Hrozenkov je autobusová zastávka Nový Dvůr, známá pod starším jménem Rasová. Asi po dvou stech metrech po hlavní silnici směrem na Starý Hrozenkov přijedete k vyústění lesní cesty přehrazené závorou. Vydáte-li se po ní, po několika metrech se před vámi otevře přírodní rezervace Rasová. Jež byla v roce 1991 vyhlášena přírodní památkou.
Do konce padesátých let byl lom využíván k těžbě pískovce. Na některých místech lokality jsou proto vidět pražce, které ještě nestačila pohltit okolní příroda. Lokalita leží ve výšce 550m nad mořem. Základní horninu tvoří flyš - jedná se o soubor střídajících se vrstev pískovců a jílovců, které jsou usazeninami třetihorního moře. Jde zejména o magurský pískovec bělokarpatské jednotky. Pískovec je jemnozrnný, světle šedý s mezivrstvami jílovitých břidlic.Lámal se zde lomový soklový kámen, později - po výstavbě drtiče - se vyráběly převážně drtě a silniční štěrky. Důležitou roli sehrál lom při výstavbě silnice č. I/50, vedoucí na Slovensko, uskutečněné ve třicátých letech minulého století.
SnímekPo opuštění těžařskou společností začal lom pustnout a vytěžený prostor zaplavila podzemní voda.V nově vzniklém jezírku, které se dnes už podstatně rozšířilo, našlo svoje místo vodní rostlinstvo.

SnímekNejvětší zastoupení má rákos a orobinec. Na souši se objevily mezi prvními dřevinami břízy.

SnímekZe suchozemských rostlin, jichž tu bylo napočítáno 199 druhů, se vyskytují i některé druhy orchidejí.

Snímek

Z fauny se zde objevují obojživelníci, které najdeme jen v nepoškozeném přírodním prostředí. Z mlokovitých to jsou některé druhy čolků (obecný a horský), z žab potom skokan hnědý, ropucha obecná, ropucha zelená, kuňka žlutobřichá. Rozmanitý je i výskyt vážek, kterých v Rasové žije asi 15 druhů. Pískovcové ploché desky skýtají přirozené prostředí pro ještěrku obecnou a ještěrku zelenou. Z hadů je tady zastoupena užovka obojková.

Libor Velan - Rostislav Švehlík


ROZVOJ TURISTICKÉHO RUCHU NA VÝCHODNÍM SLOVÁCKU

ROZHLENA Bystřice p. Lop.Rozhledna v Bystřici pod Lopeníkem - " Pod Vojansků "


Obec Bystřice pod Lopeníkem je jednou ze šesti obcí mikroregionu Východní Slovácko

Vyhledávaným turistickým cílem je také nově postavená rozhledna na Vysokém Lopeníku.

RozhlednaVideozáznam z průběhu stavby a ze slavnostního otevření rozhledny si můžete prohlédnout zde