Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Výroba, samovýroba a prodej dřeva

Samovýroba palivového dříví

Způsob přidělování, těžby a odvozu:

1) Hajný Josef Gavenda (tel. 739 359 101) na základě žádosti zájemce o samovýrobu palivového dříví z obecních lesů vyčlení zájemci

-         lokalitu a množství palivového dříví na samovýrobu po těžbě,

nebo

-         v případě stojících souší, polomů nebo vývratů konkrétní stromy, které viditelně označí barvou na kořenovém náběhu a 1 m nad ním,

nebo

-         v případě výroby metrového dříví na skládce prostor, ze kterého může dřevo zpracovávat.

2) Po zpracování určené dřevní hmoty je samovýrobce povinen tuto skutečnost nahlásit hajnému a požádat o přebrání vyrobeného palivového dříví. Odběratel od hajného obdrží formulář, kde bude zanesen objem dřeva, druh dřeva , lokalita a cena.

3) Na základě tohoto zápisu bude odběratelem provedena úhrada na Obecním úřadě v Bystřici pod Lopeníkem, do formuláře bude zaneseno datum uhrazení a číslo příjmového pokladního dokladu.

4) Poté se do formuláře uvede datum odvozu dříví a typ vozidla, kterým bude odvoz proveden. PO PODEPSÁNÍ HAJNÝM bude vyplněný formulář sloužit jako povolení pro vjezd do lesa.

Sankce v případě, že samovýrobce nedodrží stanovené podmínky:

V případě, že samovýrobce vytěží v případě souší, zlomených či vyvrácených stromů jiné dříví, než mu bylo určeno, bude mu všechno vyrobené dříví zabaveno ve prospěch obce bez nároku na náhradu. Obdobný postup bude uplatněn i v případě samovýroby po těžbě, kdy dojde k vytěžení jiného dříví, než bylo určeno hajným, a to zejména v případě stojících stromů.

Pokud bude vyrobené dříví odvezeno z lesa bez povolení hajného nebo uhrazení na Obecním úřadě v Bystřici pod Lopeníkem, bude tato skutečnost ohlášena Policii České republiky jako krádež.

Ceník:

- samovýroba tvrdé (souše, zlomy, vývraty): 300 Kč/prm

- samovýroba měkké (souše, zlomy, vývraty): 100 Kč/prm

- samovýroba potěžební zbytky (klest): 25 Kč/prm

- tvrdé dřevo na odvozním místě (skládce): 1.200,-Kč/m3

- měkké dřevo na odvozním místě (skládce): 990,-Kč/m3

- možný dovoz: 450 Kč/moto hod

- pomoc 1 zaměstnance při nakládce: 150,- Kč/hod.