Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE - 2017

 

- Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1 situace BI1

    - byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci ZTV lokality BI1-I.etapa 
  (komunikace, chodníky a inženýrské sítě nové lokality - 16 RD) 
   - termín zahájení prací : 04/2017 
   - předpokládaný termín dokončení prací : 09/2017 
 

Realizace lesní cesty "Zápřední" 

  - ze strany SZIF byla přiznána dotace na lesní cestu "Zápřední"
   ve výši 80% - 1.580.623 Kč

- Rekonstrukce chodníku CH "A3" od č.p. 254 po č.p. 312

- Oprava komunikace - chatová oblast Troják

- Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 na dolním konci po zastávku

  - ze strany Ministerstva pro místní rozvoj byla registrována tato
   akce s dotací ve výši max. 50% - 1.000.000 Kč

- Výměna střešní krytiny kaple sv. Josefa

- Zpevněné plochy nového suťového dvora

- Oprava a výměna herních prvků dětského hřiště "Malá strana"

 


Projektová příprava investičních akcí

           Momentálně probíhají v souvislosti s přípravou dalších investičních akcí tyto projektové a přípravné práce :

 • Projekt  rekonstrukce povrchu místní komunikace - část průtahu obcí od vjezdu z I/50 na dolním konci po Obecní úřad

 • Projekt novostavby Mateřské školy - v současnosti probíhá zpracování projektu pro stavební povolení Studie MŠ

 • Studie celkové rekonstrukce návsi - v současnosti probíhá výběr zpracovatele projektu pro stavební povolení Koncept řešení návsi

 • Projekt pro instalaci zařízení měření rychlosti na I/50


 

Realizované akce a projekty v roce 2016 :

 

Oprava místní komunikace od školy k areálu Zeas

- na akci přiznána 50% dotace ve výši 409.127,-Kč

 

Zbudování tří odpočinkových míst

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 77.910,-Kč

 u kaplev Chalupách

Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 218.038,-Kč

stodola 1stodola 2

Prodloužení veřejného osvětlení - "Fialka"

 

Rekonstrukce uliční části RD č.p. 77 pro vesnické muzeum

77 -177-mš

Přípojka vody pro ZŠ a MŠ 

 

Dovybavení místní knihovny

- počítač, dataprojektor, plátno, tiskárna, programové vybavení

- na akci získána dotace ve výši 27.000,-Kč

 

Oprava střechy objektu se soc. byty č.p. 224 - montáž stř. krytiny

 

Výměna oken v kuchyni a skladu kavárny

 

Výměna dřevěné podlahy - terasa kavárny

 

Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

OZ1OZ2

Likvidace sutí ze suťového dvora

Sutak1Sutak2

Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

   zahumenice1 zahumenice2umenice3  

Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

Přístřešek 1Přístřešek 2

 


 

Realizované projekty, geodetické práce, výkupy nemovitostí     

 • Projekt zalesnění parc. č. 1544 - 49 970m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1545/2 - 31 892m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1208/5 - 10 013m2

 • Studie odtokových poměrů v k.ú. Bystřice p. Lop.

 • Výkup rodinného domu č.p. 95 a 113 v lokalitě " V Chalupách "

 • Výkup objektu RD č.p. 77 pro projekt vesnického muzea