Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE - 2018

 

- Novostavba mateřské školy

    - termín realizační dokumentace : 01/2018 
   - předpokládaný termín zahájení prací : 04/2018 

Realizace lesní cesty "Zápřední" 

  - ze strany SZIF byla přiznána dotace na lesní cestu "Zápřední"
   ve výši 80% - 1.580.623 Kč

Výměna střešní krytiny kaple sv. Josefa 

  - ze strany Ministerstva zemědělství přiznána dotace na realizaci
   ve výši 70% - 286.710 Kč

- Oprava památníku obětem 1.sv. války                                                            a pamětní desky obětem 2.sv. války 

  - ze strany Ministerstva obrany přiznána dotace na realizaci
   ve výši 79% - 156.000 Kč

- Instalace zařízení měření rychlosti na I/50

- Lávka přes potok k muzeuProjektová příprava investičních akcí

           Momentálně probíhají v souvislosti s přípravou dalších investičních akcí tyto projektové a přípravné práce :

 • Projekt  rekonstrukce povrchu místní komunikace - část průtahu obcí od zastávky "U školy" po Obecní úřad

 • Projekt novostavby Mateřské školy - v současnosti probíhá zpracovávání realizační dokumentace stavby. Výběr dodavatele a zahájení stavby je předpokládáno na jaře r. 2018.  Studie MŠ

 • Studie celkové rekonstrukce návsi - v současnosti probíhá zpracování projektu pro stavební povolení Koncept řešení návsi

 • Projekt pro instalaci zařízení měření rychlosti na I/50Realizované akce a projekty v roce 2017 :

 

Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1

- Byla provedena komunikace a inženýrské sítě pro parcely ke stavbě 16. rodinných domů

Stavba BI1-1Stavba BI1-2


Rekonstrukce chodníku CH "A3" od č.p. 254 po č.p. 312

Chodník 1Chodník 2


Oprava komunikace - chatová oblast Troják

Cesta troják      Cesta 3      Cesta 2


Kamenná podlaha a nábytek ve stodole muzea

Stodola


Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 po zastávku "U školy"

- na akci přiznána dotace 50% ve výši 642.809,-Kč

Cesta průtah 1Cesta průtah 2


Oprava a výměna herních prvků dětského hřiště "Malá strana"

 


Demolice objektů č.p. 95, 97 a 113 v "Chalupách"

Demolice


Zpevněné plochy nového suťového dvora vč. oplocení

 Realizované akce a projekty v roce 2016 :

 

Oprava místní komunikace od školy k areálu Zeas

- na akci přiznána 50% dotace ve výši 409.127,-Kč

 

Zbudování tří odpočinkových míst

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 77.910,-Kč

 u kaplev Chalupách

Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 218.038,-Kč

stodola 1stodola 2

Prodloužení veřejného osvětlení - "Fialka"

 

Rekonstrukce uliční části RD č.p. 77 pro vesnické muzeum

77 -177-mš

Přípojka vody pro ZŠ a MŠ 

 

Dovybavení místní knihovny

- počítač, dataprojektor, plátno, tiskárna, programové vybavení

- na akci získána dotace ve výši 27.000,-Kč

 

Oprava střechy objektu se soc. byty č.p. 224 - montáž stř. krytiny

 

Výměna oken v kuchyni a skladu kavárny

 

Výměna dřevěné podlahy - terasa kavárny

 

Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

OZ1OZ2

Likvidace sutí ze suťového dvora

Sutak1Sutak2

Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

   zahumenice1 zahumenice2umenice3  

Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

Přístřešek 1Přístřešek 2

 


 

Realizované projekty, geodetické práce, výkupy nemovitostí     

 • Projekt zalesnění parc. č. 1544 - 49 970m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1545/2 - 31 892m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1208/5 - 10 013m2

 • Studie odtokových poměrů v k.ú. Bystřice p. Lop.

 • Výkup rodinného domu č.p. 95 a 113 v lokalitě " V Chalupách "

 • Výkup objektu RD č.p. 77 pro projekt vesnického muzea