Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska

Obec Bystřice pod Lopeníkem  zřizuje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.

Úřední deska je umístěna před budovou obecního úřadu Bystřice pod Lopeníkem.

Elektronická úřední deska obce Bystřice pod Lopeníkem (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce, v případě že dokumenty obsahují údaje, kdy jejich zveřejnění by bylo v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. , nebudou zveřejněny viditelně. Na vyžádání je Obecní úřad Bystřice pod Lopeníkem poskytne žadateli.

Elektronická úřední deska je rozdělena do sekcí podle druhů písemností.


Usnesení a zápisy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zasedání ZO č. 7/2019 20.01.2020 30.06.2020
Zasedání ZO č. 8/2019 20.01.2020 30.06.2020
Zasedání ZO č. 9/2019 20.01.2020 31.12.2020
Ustavující zasedání ZO - 27.10.2018 13.11.2018 30.11.2022

Oznámení obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Povinná publicita - dotace Zlínský kraj 09.07.2018 31.12.2023

Veřejné vyhlášky

Rozpočty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 1/2020 06.01.2020 31.12.2020
Rozpočet na r. 2020 14.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled 2021-2023 14.12.2019 31.12.2020
Závěrečný účet a účetní závěrka za r. 2018 02.07.2019 30.06.2020

Vyhlášky

Směrnice

Veřejnoprávní smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
SDH Bystřice pod Lopeníkem - 2019 19.02.2019 19.02.2022
Sokol Bystřice pod Lopeníkem-2019 12.02.2019 12.02.2022
SDH Bystřice pod Lopeníkem - 2018 26.02.2018 01.03.2021
Sokol Bystřice pod Lopeníkem - 2018 26.02.2018 01.03.2021
SDH Bystřice pod Lopeníkem-2017 22.03.2017 25.03.2020
Sokol Bystřice pod Lopeníkem-2017 21.03.2017 25.03.2020

Oznámení o zveřejnění

Rozpočty příspěvkových organizací

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočet ZŠ a MŠ na r. 2020 14.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled ZŠ a MŠ 2021-2023 14.12.2019 31.12.2020

Ochrana osobních údajů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zveřejnění kontaktních údajů pověřence 23.05.2018
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK