Peníze

Peníze

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Investiční akce pro rok 2020

OBNOVA BROWNFIELDU V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM
ZÁZEMÍ PRO OBECNÍ TECHNIKU

Rozpočtové náklady : 29 853 783 Kč        Vysoutěžená cena realizace : 28 075 969 Kč

Registrovaná dotace Ministerstva pro místní rozvoj : 18 246 000 Kč

Jedná se o demolici stávajícího objektu v areálu družstva a následnou novostavbu objektu zázemí obecní techniky, dílny a zázemí pro zaměstnance obce. Součástí projektu jsou rovněž komunikace a zpevněné plochy v areálu. 3d vizualizace

pohledy


 

REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2019

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

INFORMACE O PROJEKTU, SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU

Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008358

LOGA EU

Projekt si klade za cíl navýšit kapacitu mateřské školy Bystřice pod Lopeníkem výstavbou nové budovy MŠ. Reflektuje tím na očekávaný nárůst žadatelů v dalších obdobích a současně s předpokládanou změnou legislativy se snaží navýšit kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let.

Rozšířením kapacity mateřské školky tak v konečném důsledku dojde především ke snížení zamítnutých žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a tím i zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci i k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.

Stavební práce nového objektu MŠ Bystřice pod Lopeníkem zahrnují i bezbariérový přístup, jelikož nové stavby v tomto ohledu již musí být v tomto duchu koncipovány v souladu s platnou legislativou. Bezbariérový přístup do objektu budovy bude sloužit jak tělesně postiženým, tak i početné skupině rodičů s kočárky, kteří doprovází děti do předškolního zařízení. Kromě vstupu bude v nově vzniklé stavbě k dispozici i bezbariérová toaleta.

Kapacita v obci bude navýšena o 85 %.

Projekt Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 05/2018–02/2019

poh1poh2

žabky1žabky2

soc žabkyšatna veverky

veverky1veverky2

vestibulhřiště MŠ

REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2019

- termín zahájení prací : 05/2018 / termín dokončení stavby : 02/2019
- vyplacena dotace ve výši 4. 033. 000 Kč
 
  • Výměna oken kulturního domu
- realizováno 09/2019
- přiznána dotace ze Zlínského kraje ve výši 50% tj. 103. 000 Kč
 
  • Lesní cesta Zápřední
- realizováno 09/2019
- přiznána dotace ze SZIF ve výši 85% tj. 2. 850. 000 Kč
 
- realizace 06 - 08/2019
 
- realizace 04 - 08/2019
 
- I. etapa plynofikace objektu - přípojka plynu, kotel a sporák kavárny
- realizováno 05-09/2019
 
- z důvodu zvýšení bezpečnosti na připojených komunikacích k silnici I/50 bylo vyřízeno a zrealizováno přesunutí značek začátku a konce obce u hřiště
- realizováno 08/2019

 

- realizováno 07 - 08/2019
 
  • Rekonstrukce podlahy kapličky sv. Anny
- realizováno 07 - 08/2019

 Projektová příprava investičních akcí

           Momentálně probíhají v souvislosti s přípravou dalších investičních akcí tyto projektové a přípravné práce :


REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2018

- termín zahájení prací : 05/2018 / termín dokončení stavby : 02/2019
 
- ze strany Ministerstva zemědělství přiznána dotace na realizaci ve výši 70% - 286.710 Kč
- realizováno 06-07/2018
 
- ze strany Ministerstva obrany přiznána dotace na realizaci ve výši 79% - 156.000 Kč
- realizováno 04-06/2018
 
 
- ze strany Zlínského kraje přiznána dotace na realizaci ve výši 49,9% - 58.000 Kč
- realizováno 07/2018

 

- realizováno 12/2018


Realizované akce a projekty v roce 2017 :

 

Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1

- Byla provedena komunikace a inženýrské sítě pro parcely ke stavbě 16. rodinných domů

Stavba BI1-1Stavba BI1-2


Rekonstrukce chodníku CH "A3" od č.p. 254 po č.p. 312

Chodník 1Chodník 2


Oprava komunikace - chatová oblast Troják

Cesta troják      Cesta 3      Cesta 2


Kamenná podlaha a nábytek ve stodole muzea

Stodola


Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 po zastávku "U školy"

- na akci přiznána dotace 50% ve výši 642.809,-Kč

Cesta průtah 1Cesta průtah 2


Oprava a výměna herních prvků dětského hřiště "Malá strana"

 


Demolice objektů č.p. 95, 97 a 113 v "Chalupách"

Demolice


Zpevněné plochy nového suťového dvora vč. oplocení

 Realizované akce a projekty v roce 2016 :

 

Oprava místní komunikace od školy k areálu Zeas

- na akci přiznána 50% dotace ve výši 409.127,-Kč

 

Zbudování tří odpočinkových míst

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 77.910,-Kč

 u kaplev Chalupách

Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 218.038,-Kč

stodola 1stodola 2

Prodloužení veřejného osvětlení - "Fialka"

 

Rekonstrukce uliční části RD č.p. 77 pro vesnické muzeum

77 -177-mš

Přípojka vody pro ZŠ a MŠ 

 

Dovybavení místní knihovny

- počítač, dataprojektor, plátno, tiskárna, programové vybavení

- na akci získána dotace ve výši 27.000,-Kč

 

Oprava střechy objektu se soc. byty č.p. 224 - montáž stř. krytiny

 

Výměna oken v kuchyni a skladu kavárny

 

Výměna dřevěné podlahy - terasa kavárny

 

Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

OZ1OZ2

Likvidace sutí ze suťového dvora

Sutak1Sutak2

Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

   zahumenice1 zahumenice2umenice3  

Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

Přístřešek 1Přístřešek 2

 


 

Realizované projekty, geodetické práce, výkupy nemovitostí     

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK