Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klubovnička a posilovna

Klubovnička pro děti

Klubovnička pro děti je umístněná v přízemí budovy Obecního úřadu.

Klubovničku je možné využívat denně v době od 07:00hod do 20:00hod..

Výňatek z provozního řádu:

- vstup a užívání klubovničky je na vlastní nebezpečí,

- po vstupu do klubovničky se každý zapíše do knihy návštěv,

- za děti odpovídají rodiče, popř. doprovod,

- každý je povinen se seznámit s provozním řádem a dodržovat ho (provozní řád je vyvěšen u vchodu do klubovničky).

Provozní doba:

- v provozní dobu Obecního úřadu jsou klíče od klubovničky na Obecním úřadě,

- v jinou dobu jsou klíče k zapůjčení u Jitky Machalové tel. 608 627 111.

 

Posilovna

Posilovna je umístněná v prvním patře staré budovy Obecního úřadu (bývalá kancelář OÚ).

Poilovnu je možné využívat denně v době od 07:00hod do 21:00hod..

Výňatek z provozního řádu:

- vstup a užívání vybavení posilovny je na vlastní nebezpečí,

- po vstupu do posilovny se každý zapíše do knihy návštěv,

- po cvičení si každý uklidí nářadí na své místo,

- při návštěvě posilovny se smí návštěvník pohybovat pouze v prostorách posilovny, popř. sociálních zařízení,

- každý je povinen se seznámit s provozním řádem a dodržovat ho (provozní řád je vyvěšen u vchodu do posilovny).

Provozní doba:

- v provozní dobu Obecního úřadu jsou klíče od posilovny na Obecním úřadě,

- v jinou dobu jsou klíče k zapůjčení u p. Zdeňka Kročila, tel. 773 040 459,  popř. Viktora Machaly, tel. 777 307 542, popř. Jaroslava Baného, tel.  604 245 782.