Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Šití roušek pro občany Bystřice pod Lopeníkem.

Paní Ladislava Mahdalová, Bystřice pod Lopeníkem č.p. 332 šije roušky pro občany BPL a to zdarma. Připraveny je má před svým domem, kde si je spoluobčané mohou vyzvednout. Pro šití dalších roušek však potřebuje prostěradla, nitě a šňůrky. Proto prosí spoluobčany, kteří by mohli materiály poskytnout, aby je přinesli před její dům.
V případě bližších informací ji kontaktujte na telefonu 734 495 794. Děkuje za ochotu.

17. 3. 2020

Vedoucí divadelního souboru Bydélečko,

oznamuje, že zkoušky divadla se do odvolání ruší. Divadelní neděle se přesouvá z dubna na červen.

17. 3. 2020

Donáška nákupu do místa bydliště pro občany starší 70 let

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020, vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Proto pro starší spoluobčany, kteří jsou nejvíce zdravotně ohroženou skupinou a nechtějí se vystavit riziku nákazy, nabízí obec donášku nákupu potravin a léků do místa bydliště (pokud nemůže nákup těchto komodit zajistit nikdo z příbuzenstva).
Bližší informace na telefonu: 572 646 721.

17. 3. 2020

Hlášení pro cizí strávníky školní jídelny v BPL

Školní jídelna naší školy informuje cizí strávníky, že jejich stravování je zatím zachováno.
Zpřísňují se  však hygienické požadavky na výdej stravy.
Cizím strávníkům, kteří si stravu vyzvedávají osobně, je zakázáno vstupovat do budovy školy.
Obědy se budou vydávat u bočního vchodu do budovy školy v době od 11.00 - 11:30 hodin.
Strávníky, kterým jsou obědy rozváženy, žádáme, aby jídlonosiče umístili včas před vchody domů a vyhnuli se tak osobnímu kontaktu s paní, která obědy rozváží.
Platby obědů, které jsou prováděny v hotovosti, budou až do odvolání odloženy.
Děkujeme za pochopení celé situace a respektování pokynů.
Případné změny budou oznámeny včas.

17. 3. 2020

Přerušení provozu v Mateřské škole v Bystřici pod Lopeníkem

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy v Bystřici pod Lopeníkem sděluje, že od 17.3.2020 se přerušuje provoz Mateřské školy do odvolání.

16. 3. 2020

MUDr. Kučerová

MUDr. Kučerová nebude v úterý 17.3.2020 v Bystřici pod Lopeníkem ordinovat. Ve čtvrtek 19.3.2020 je ordinace v Bystřici pod Lopeníkem od 7 do 10 hod. Ordinace v Uherském brodě ve dnech 16.3. - 20.3. je vždy od 7 do 11 hod. Ruší se odpolední čtvrtky.

16. 3. 2020

Omezení provozu obecního úřadu

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 do dne 24.března 2020 do 6.00 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající, kromě jiného v  omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni.

Obecní úřad Bystřice pod Lopeníkem žádá občany, aby omezili své návštěvy na  obecním úřadě jenom na nutné záležitosti. Pokud to bude možné, aby všechny záležitosti vyřizovali telefonicky nebo e-mailem.

Obecní úřad v Bystřici pod Lopeníkem bude pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu, vždy od 8 do 11 hod.

tel.572 646 721, e-mail: obec@bystricepl.cz

16. 3. 2020

Zákaz volného pohybu osob!

Od 16.3.2020 platí nové usnesení Vlády ČR, které s cílem zamezit šíření viru COVID-19 zakazuje volný pohyb osob. Výjimky, ve kterých je možné se pohybovat na veřejnosti jsou uvedeny níže.
Informace pro občany v rámci nouzového stavu

Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
3. individuální duchovní péče a služby,
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
6. veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích,
i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;

16. 3. 2020

Usnesení vlády ČR - Nouzový stav

Vláda ČR vyhlašuje Nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Bližší informace v odkazu níže.

13. 3. 2020 Zobrazit více

Římskokatolická farnost Bánov

Římskokatolická farnost Bánov oznamuje, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v naší zemi se od 12. března 2020 ruší veřejné bohoslužby v kostelích v Bánově a v Suché Lozi a v kapli v Bystřici pod Lopeníkem. Výjimkou jsou pohřby, které budou probíhat normálně, prosíme však, aby se jich účastnila jen rodina. Úmysly bohoslužeb naplánované na toto období budou odslouženy soukromě, nebo po domluvě přeloženy na pozdější termín. Děkujeme za pochopení.

13. 3. 2020

Stránka