Menu
Obec Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem

Na webových stránkách se pracuje!!!

Investiční akce

Investiční akce pro rok 2020-2021

OBNOVA BROWNFIELDU V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM
ZÁZEMÍ PRO OBECNÍ TECHNIKU

Rozpočtové náklady : 29 853 783 Kč        Vysoutěžená cena realizace : 28 075 969 Kč

Registrovaná dotace Ministerstva pro místní rozvoj : 18 246 000 Kč

Jedná se o demolici stávajícího objektu v areálu družstva a následnou novostavbu objektu zázemí obecní techniky, dílny a zázemí pro zaměstnance obce. Součástí projektu jsou rovněž komunikace a zpevněné plochy v areálu. 3d vizualizace

pohledy


 

REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2019

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

INFORMACE O PROJEKTU, SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU

Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008358

LOGA EU

Projekt si klade za cíl navýšit kapacitu mateřské školy Bystřice pod Lopeníkem výstavbou nové budovy MŠ. Reflektuje tím na očekávaný nárůst žadatelů v dalších obdobích a současně s předpokládanou změnou legislativy se snaží navýšit kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let.

Rozšířením kapacity mateřské školky tak v konečném důsledku dojde především ke snížení zamítnutých žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a tím i zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci i k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil.

Stavební práce nového objektu MŠ Bystřice pod Lopeníkem zahrnují i bezbariérový přístup, jelikož nové stavby v tomto ohledu již musí být v tomto duchu koncipovány v souladu s platnou legislativou. Bezbariérový přístup do objektu budovy bude sloužit jak tělesně postiženým, tak i početné skupině rodičů s kočárky, kteří doprovází děti do předškolního zařízení. Kromě vstupu bude v nově vzniklé stavbě k dispozici i bezbariérová toaleta.

Kapacita v obci bude navýšena o 85 %.

Projekt Novostavba Mateřské školy na p.č. 654/2, Bystřice pod Lopeníkem je spolufinancován Evropskou unií.

Termín realizace: 05/2018–02/2019

poh1poh2

žabky1žabky2

soc žabkyšatna veverky

veverky1veverky2

vestibulhřiště MŠ

REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2019

 • Novostavba mateřské školy
- termín zahájení prací : 05/2018 / termín dokončení stavby : 02/2019
- vyplacena dotace ve výši 4. 033. 000 Kč
 
 • Výměna oken kulturního domu
- realizováno 09/2019
- přiznána dotace ze Zlínského kraje ve výši 50% tj. 103. 000 Kč
 
 • Lesní cesta Zápřední
- realizováno 09/2019
- přiznána dotace ze SZIF ve výši 85% tj. 2. 850. 000 Kč
 
 • Lávka k muzeu
- realizace 06 - 08/2019
 
 • Kuchyňská linka a úprava soc. zařízení muzea
- realizace 04 - 08/2019
 
 • Plynofikace objektu kavárny 
- I. etapa plynofikace objektu - přípojka plynu, kotel a sporák kavárny
- realizováno 05-09/2019
 
 • Přesun značení začátku a konce obce na I/50 u hřiště
- z důvodu zvýšení bezpečnosti na připojených komunikacích k silnici I/50 bylo vyřízeno a zrealizováno přesunutí značek začátku a konce obce u hřiště
- realizováno 08/2019

 

 • Oprava palubkového podhledu v kapli sv. Josefa
- realizováno 07 - 08/2019
 
 • Rekonstrukce podlahy kapličky sv. Anny
- realizováno 07 - 08/2019

 Projektová příprava investičních akcí

           Momentálně probíhají v souvislosti s přípravou dalších investičních akcí tyto projektové a přípravné práce :

 • Projekt  rekonstrukce povrchu místní komunikace - část průtahu obcí od zastávky "U školy" po Obecní úřad.

 • Studie celkové rekonstrukce návsi - v současnosti probíhá zpracování projektu pro realizaci stavby a výběr dodavatele. Koncept řešení návsi

 • Projekt autobusových zastávek a na I/50 vč. přechodů a chodníků


REALIZOVANÉ AKCE A PROJEKTY- 2018

 • Novostavba mateřské školy
- termín zahájení prací : 05/2018 / termín dokončení stavby : 02/2019
 
 • Výměna střešní krytiny kaple sv. Josefa 
- ze strany Ministerstva zemědělství přiznána dotace na realizaci ve výši 70% - 286.710 Kč
- realizováno 06-07/2018
 
 • Oprava památníku obětem 1.sv. války a pamětní desky obětem 2.sv. války 
- ze strany Ministerstva obrany přiznána dotace na realizaci ve výši 79% - 156.000 Kč
- realizováno 04-06/2018
 
 
 • Instalace zařízení měření rychlosti na I/50
- ze strany Zlínského kraje přiznána dotace na realizaci ve výši 49,9% - 58.000 Kč
- realizováno 07/2018

 

 • Nákup nového mobiliáře kulturního domu - stoly a židle
- realizováno 12/2018


Realizované akce a projekty v roce 2017 :

 

Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1

- Byla provedena komunikace a inženýrské sítě pro parcely ke stavbě 16. rodinných domů

Stavba BI1-1Stavba BI1-2


Rekonstrukce chodníku CH "A3" od č.p. 254 po č.p. 312

Chodník 1Chodník 2


Oprava komunikace - chatová oblast Troják

Cesta troják      Cesta 3      Cesta 2


Kamenná podlaha a nábytek ve stodole muzea

Stodola


Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 po zastávku "U školy"

- na akci přiznána dotace 50% ve výši 642.809,-Kč

Cesta průtah 1Cesta průtah 2


Oprava a výměna herních prvků dětského hřiště "Malá strana"

 


Demolice objektů č.p. 95, 97 a 113 v "Chalupách"

Demolice


Zpevněné plochy nového suťového dvora vč. oplocení

 Realizované akce a projekty v roce 2016 :

 

Oprava místní komunikace od školy k areálu Zeas

- na akci přiznána 50% dotace ve výši 409.127,-Kč

 

Zbudování tří odpočinkových míst

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 77.910,-Kč

 u kaplev Chalupách

Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

- na akci přiznána 70% dotace ve výši 218.038,-Kč

stodola 1stodola 2

Prodloužení veřejného osvětlení - "Fialka"

 

Rekonstrukce uliční části RD č.p. 77 pro vesnické muzeum

77 -177-mš

Přípojka vody pro ZŠ a MŠ 

 

Dovybavení místní knihovny

- počítač, dataprojektor, plátno, tiskárna, programové vybavení

- na akci získána dotace ve výši 27.000,-Kč

 

Oprava střechy objektu se soc. byty č.p. 224 - montáž stř. krytiny

 

Výměna oken v kuchyni a skladu kavárny

 

Výměna dřevěné podlahy - terasa kavárny

 

Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

OZ1OZ2

Likvidace sutí ze suťového dvora

Sutak1Sutak2

Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

   zahumenice1 zahumenice2umenice3  

Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

Přístřešek 1Přístřešek 2

 


 

Realizované projekty, geodetické práce, výkupy nemovitostí     

 • Projekt zalesnění parc. č. 1544 - 49 970m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1545/2 - 31 892m2

 • Geodetické práce pro projekt zalesnění parc.č. 1208/5 - 10 013m2

 • Studie odtokových poměrů v k.ú. Bystřice p. Lop.

 • Výkup rodinného domu č.p. 95 a 113 v lokalitě " V Chalupách "

 • Výkup objektu RD č.p. 77 pro projekt vesnického muzea

 

Obec

Muzeum

Muzeum

Mikroregion

Východní Slovácko

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pátek 6. 8. 2021
slabý déšť 22 °C 11 °C
sobota 7. 8. jasno 28/14 °C
neděle 8. 8. slabý déšť 25/16 °C
pondělí 9. 8. slabý déšť 24/12 °C

Povodňový plán

Výsledek obrázku pro OBR DIGITÁLNÍ POVODŃOVÝ PLÁN