Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poplatky pro rok 2021

Číslo bankovního účtu obce: 19-4970940237/0100

poplatek za částka VS SS
psa 100 Kč 1341 číslo domu
odpady 570  Kč / osoba 1340

číslo domu

! Výši případné slevy z poplatku za odpady pro r. 2021 zjistíte na www.mojeodpadky.cz (přihlašovací údaje máte na listu s čárovými kódy), příp. na obci - tel. 572 646 721.

stočné

15 Kč / m3 2321 číslo domu

 

hrob 300 Kč / na 10 let 3632 číslo domu

 

Ceník dřeva

- samovýroba tvrdé (souše, zlomy, vývraty): 300 Kč/prm

- samovýroba měkké (souše, zlomy, vývraty): 100 Kč/prm

- samovýroba potěžební zbytky (klest): 25 Kč/prm

- tvrdé dřevo na odvozním místě (skládce): 1.050,-Kč/m3

- měkké dřevo na odvozním místě (skládce): 800,-Kč/m3

- možný dovoz: 550 Kč/moto hod

- pomoc 1 zaměstnance při nakládce: 170,- Kč/hod.

 

Další služby

- doprava traktorem - 550,-Kč/moto hod.

- zemní práce UNC - 550,-Kč/moto hod.

- nakládka UNC + odvoz traktorem - 600,-Kč/moto hod.

- doprava Peugeot - 420,- Kč/hod.

 

Poplatek za uložení stavební suti na suťový dvůr

- do 1m3/týden - zdrama

- nad 1m3/týden - 100,-Kč/m3

Na suťový dvůr lze uložit pouze tyto vytříděné suti :

1 - pálené cihly, cihelné bloky včetně pálených tašek

2 - beton včetně kamene a betonových krytin

V žádném případě není možné na suťový dvůr ukládat eternit, azbest a jiné nebezpečné odpady.