Menu
Obec Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem

Investiční akce

Realizované akce a projekty

2023 Výsadba dřevin

2023 Výsadba dřevin

Datum: 10. 4. 2024

Náklady akce: 193.750,-Kč
Dotace ze SFŽP (100%): 193.750,-Kč
Výsadba byla realizována v prostoru mezi novou lokalitou pro bydlení a hřbitovem. Plocha zeleně je koncipována jako optické oddělení obytné části od hřbitova s možností následného doplnění prvků zóny odpočinku a zábavy.

2023 Rekonstrukce kabin

2023 Rekonstrukce kabin

Datum: 10. 4. 2024

Realizace akce: 02-09/2023
Celkové náklady stavby: 1.080.438,-Kč
Dotace z NSA: 682.587,-Kč
Provedena výměna podlahovin, stropních podhledů, obložení stěn, výměna vnitřních oken, dveří a zárubní, rekonstrukce a vybavení společenské místnosti, zateplení a fasáda objektu.

2023 Stavební úpravy knihovny

2023 Stavební úpravy knihovny

Datum: 2. 2. 2024

Realizace akce: 05-07/2023
V rámci realizace bylo vyměněno stávající dřevěného obložení stěn vč. vestavěné skříně a části nábytku. Proběhla také oprava omítek stěn a stropů vč. nové výmalby, položení nového koberce a montáž žaluzií.

2023 Rekonstrukce lesní cesty Sedm Bratrů - II. etapa

2023 Rekonstrukce lesní cesty Sedm Bratrů - II. etapa

Datum: 2. 1. 2024

Realizace akce: 01-07/2023
Dotace SZIF ve výši 90% tj. cca 5,6 mil. Kč
Délka opravovaného úseku: 1,1km
Byla provedena rekonstrukce účelové lesní komunikace ke zlepšení zpřístupnění pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) pro účely hospodaření v lesích ve smyslu lesního zákona.

2023 Revitalizace povrchu tenisového kurtu

2023 Revitalizace povrchu tenisového kurtu

Datum: 18. 7. 2023

Realizace: 06/2023
Náklady akce: 145 000,-Kč

2022-23 Výměna autobusových zastávek

2022-23 Výměna autobusových zastávek

Datum: 18. 7. 2023

Realizace: 2022 - 2023
Náklady akce: cca 1mil Kč

Realizována byla výměna všech čtyř zastávek u silnice I.tř. I/50 a dvou zastávek v obci vč. stavebních úprav zpevněných ploch. U zastávky "U Školy" budou stavební úpravy realizovány následně, vzhledem k rozsahu provedení.

2022 Nový povrch dětského hřiště v zahradě MŠ

2022 Nový povrch dětského hřiště v zahradě MŠ

Datum: 31. 12. 2022

Realizace akce: podzim 2022

publicita LC 7bratrů-I.etapa

2022 Rekonstrukce Lesní cesty Sedm Bratrů - I.etapa

Datum: 27. 7. 2022

Realizace akce: 03-07/2022
Dotace SZIF ve výši 90% tj. 4.454.388,- Kč
Délka opravovaného úseku: 948m
Byla provedena rekonstrukce účelové lesní komunikace ke zlepšení zpřístupnění pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) pro účely hospodaření v lesích ve smyslu lesního zákona.

2022 Oprava místní komunikace od školy po OÚ

2022 Oprava místní komunikace od školy po OÚ

Datum: 27. 7. 2022

Realizace akce: 09/2021-05/2022
Dotace MMR ve výši cca 75% tj. 2.353.688,- Kč
Délka opravovaného úseku: cca 450m

Střecha OÚ

2022 Projekt rekonstrukce střechy OÚ a KD

Datum: 24. 5. 2022

Na jaře letošního roku byl zpracován pasport budov Obecního úřadu a Kulturního domu a následně také projekt rekonstrukce střechy obou objektů.

2021 Obnova a rozšíření dětského hřiště u školy

2021 Obnova a rozšíření dětského hřiště u školy

Datum: 23. 2. 2022

Realizace akce: 08-10/2021
Dotace MMR ve výši 80% tj. 951 863,- Kč

Nový stav

2020-2021 OBNOVA BROWNFIELDU V BYSTŘICI POD LOPENÍKEM

Datum: 1. 1. 2021

Realizováno: 04/2020-03/2021 (POZIMOS, a.s.)
Získaná dotace MMR: 18 246 000 Kč

2019 Lesní cesta Zápřední

2019 Lesní cesta Zápřední

Datum: 9. 9. 2019

Realizováno: 09/2019
Získána dotace ze SZIF ve výši 85% tj. 2 850 000 Kč

Výměna oken kulturního domu 1

2019 Výměna oken kulturního domu

Datum: 2. 9. 2019

realizováno 09/2019
přiznána dotace ze Zlínského kraje ve výši 50% tj. 103. 000 Kč

2019 Projekt rekonstrukce povrchu místní komunikace

Datum: 15. 8. 2019

část průtahu obcí od zastávky "U školy" po Obecní úřad.

2019 Přesun značení začátku a konce obce na I/50 u hřiště

Datum: 14. 8. 2019

z důvodu zvýšení bezpečnosti na připojených komunikacích k silnici I/50 bylo vyřízeno a zrealizováno přesunutí značek začátku a konce obce u hřiště
- realizováno 08/2019

Studie celkové rekonstrukce návsi 1

2019 Studie celkové rekonstrukce návsi

Datum: 13. 8. 2019

V současnosti probíhá zpracování projektu pro realizaci stavby a výběr dodavatele.

2019 Rekonstrukce podlahy kapličky sv. Anny

Datum: 10. 7. 2019

realizováno 07 - 08/2019

2019 Oprava palubkového podhledu v kapli sv. Josefa

Datum: 2. 7. 2019

realizováno 07 - 08/2019

2019 Lávka k muzeu

Datum: 3. 6. 2019

realizace 06 - 08/2019

2019 Plynofikace objektu kavárny

Datum: 1. 5. 2019

I. etapa plynofikace objektu - přípojka plynu, kotel a sporák kavárny
- realizováno 05-09/2019

2019 Kuchyňská linka a úprava soc. zařízení muzea

Datum: 1. 4. 2019

realizace 04 - 08/2019

2019 Projekt autobusových zastávek a na I/50 vč. přechodů a chodníků

Datum: 1. 4. 2019

investiční akce

2019 Novostavba mateřské školy

Datum: 4. 2. 2019

termín zahájení prací : 05/2018 / termín dokončení stavby : 02/2019
vyplacena dotace ve výši 4. 033. 000 Kč

2018 Nákup nového mobiliáře kulturního domu - stoly a židle

Datum: 10. 12. 2018

realizováno 12/2018

Instalace zařízení měření rychlosti na I/50 1

2018 Instalace zařízení měření rychlosti na I/50

Datum: 10. 7. 2018

ze strany Zlínského kraje přiznána dotace na realizaci ve výši 49,9% - 58.000 Kč, realizováno 07/2018

Výměna střešní krytiny kaple sv. Josefa  1

2018 Výměna střešní krytiny kaple sv. Josefa

Datum: 3. 7. 2018

ze strany Ministerstva zemědělství přiznána dotace na realizaci ve výši 70% - 286.710 Kč, realizováno 06-07/2018

Oprava památníku obětem 1.sv. války a pamětní desky obětem 2.sv. války  1

2018 Oprava památníku obětem 1.sv. války a pamětní desky obětem 2.sv. války

Datum: 4. 6. 2018

ze strany Ministerstva obrany přiznána dotace na realizaci ve výši 79% - 156.000 Kč, realizováno 04-06/2018

2019 Projekt rekonstrukce povrchu místní komunikace

Datum: 1. 6. 2018

místní komunikace

LOGA EU

2018 NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Datum: 7. 5. 2018

Projekt si klade za cíl navýšit kapacitu mateřské školy Bystřice pod Lopeníkem výstavbou nové budovy MŠ.

Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1

Dopravní a technická infrastruktura lokality pro bydlení BI1

Datum: 8. 8. 2017

Byla provedena komunikace a inženýrské sítě pro parcely ke stavbě 16. rodinných domů.

2017 Rekonstrukce chodníku

2017 Rekonstrukce chodníku

Datum: 2. 8. 2017

CH "A3" od č.p. 254 po č.p. 312

2017 Oprava komunikace

2017 Oprava komunikace

Datum: 27. 7. 2017

chatová oblast Troják

Kamenná podlaha a nábytek ve stodole muzea 1

2017 Kamenná podlaha a nábytek ve stodole muzea

Datum: 25. 7. 2017

Muzeum

2017 Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 po zastávku "U školy"

2017 Oprava místní komunikace - od vjezdu z I/50 po zastávku "U školy"

Datum: 15. 6. 2017

na akci přiznána dotace 50% ve výši 642.809,-Kč

2017 Oprava a výměna herních prvků dětského hřiště "Malá strana"

Datum: 14. 6. 2017

dětské hřiště oprava

Demolice objektů č.p. 95, 97 a 113 v "Chalupách" 1

2017 Demolice objektů č.p. 95, 97 a 113 v "Chalupách"

Datum: 6. 3. 2017

demolice

2017 Zpevněné plochy nového suťového dvora vč. oplocení

Datum: 1. 3. 2017

oprava

2016 Zbudování tří odpočinkových míst

2016 Zbudování tří odpočinkových míst

Datum: 26. 7. 2016

na akci přiznána 70% dotace ve výši 77.910,-Kč

2016 Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

2016 Celková rekonstrukce stodoly u objektu č.p. 77

Datum: 21. 7. 2016

na akci přiznána 70% dotace ve výši 218.038,-Kč

2016 Rekonstrukce uliční části RD č.p. 77

Datum: 21. 7. 2016

rekonstrukce pro vesnické muzeum

2016 Prodloužení veřejného osvětlení - "Fialka"

Datum: 20. 7. 2016

investiční akce

2016 Přípojka vody pro ZŠ a MŠ

Datum: 18. 7. 2016

investiční akce

2016 Dovybavení místní knihovny

Datum: 18. 7. 2016

počítač, dataprojektor, plátno, tiskárna, programové vybavení
na akci získána dotace ve výši 27.000,-Kč

2016 Oprava střechy objektu se soc. byty č.p. 224

Datum: 16. 7. 2016

montáž stř. krytiny

2016 Kavárna

Datum: 15. 7. 2016

Výměna oken v kuchyni a skladu kavárny
Výměna dřevěné podlahy - terasa kavárny

2016 Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

2016 Dokončení I.etapy opěrných zdí - bet. krycí desky

Datum: 13. 7. 2016

investiční akce

2016 Likvidace sutí ze suťového dvora

2016 Likvidace sutí ze suťového dvora

Datum: 13. 7. 2016

investiční akce

2016 Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

2016 Rekonstrukce polní cesty "Zahumenice"

Datum: 7. 6. 2016

investiční akce

2016 Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

2016 Zastřešení posezení, jeviště a parketu v areálu Sokol Bystřice p. L.

Datum: 2. 5. 2016

investiční akce

Realizované projekty, geodetické práce, výkupy nemovitostí

Datum: 4. 3. 2016

Seznam akcí 2016

Obec

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Muzeum

Muzeum

Mikroregion

Východní Slovácko

Fotogalerie

Nejoblíbenější fotografie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
jasno 24 °C 12 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 24/15 °C
sobota 22. 6. jasno 27/14 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 25/17 °C

Povodňový plán

Výsledek obrázku pro OBR DIGITÁLNÍ POVODŃOVÝ PLÁN